Världspresidenten Holger Knaack
Utvecklas med oss!
Alla yrkeskategorier i en enda organisation.
Välkommen till världens största yrkesnätverk med humanitär inriktning. 
Internationellt, nationellt och lokalt.
 
Rotary är ett globalt och humanitärt yrkesnätverk som förenar människor från alla kontinenter och kulturer. 
Som medlem ingår du i en världsomfattande organisation som är oberoende av nationalitet, kön, politisk eller religiös uppfattning. 

Du träffar engagerade och yrkesverksamma personer med varierande erfarenheter, bakgrunder och så klart kompetenser.
Gemensamt är att vi har en passion för humanitära utvecklingsprojekt som bidrar till en positiv samhällsutveckling lokalt likväl som globalt.
 
 
«Vad Rotary än betyder för oss, så kommer organisationen att bli känd i världen för de resultat den åstadkommer.»
Paul Harris, Rotarys grundare
 

Inspirerande föredrag varje vecka
Till Rotary kommer många intressanta föredragshållare och delar med sig av sina upplevelser. Ämnena kan vara alltifrån den lokala fastighetsmarknaden till globala trender. Men också medlemmar som berättar om sina senaste projekt de jobbat med, som till exempel vilken enorm nytta som vattenbrunnarna i Kenya gjort för bybefolkningen eller om läxhjälpen till skolorna här hemma.
 
Klubbmötena hålls en gång i veckan och de kan ske på mer än ett sätt. Men oftast är det frukost-, lunch- eller kvällsmöten. Det viktiga är inte hur man träffas utan att man träffas och vill göra positiv skillnad. Vid dessa tillfällen får du som medlem också tillfälle att nätverka med företrädare inom näringsliv och det offentliga. Det som vi kallar yrkesnätverket.
 
Medlemskapet i Rotary utgår alltid från den lokala klubben
Hur blir jag medlem? Du föreslås av en medlem och väljs därefter in. Innan du väljs in har du som regel också varit gäst vid några klubbmöten och bekantat dig med Rotary.
 
Bygg ut ditt kontaktnät! Rotary har klubbar över hela världen och det är bara att ta kontakt med någon av dem om du är på resande fot. Du kan också via webben få fram var klubbarna finns. Du behöver nödvändigtvis inte vara medlem för att gästa en klubb. 
Du är alltid lika välkommen och uppskattad vart du än kommer. 

I Sverige finns runt 500 klubbar som fördelas i tio distrikt. I vårt distrikt 2400 som omfattar Småland, Blekinge, Halland och norra Skåne är vi 2500 rotarianer fördelade på 56 klubbar. I världen 1,2 miljoner rotarianer i 30 000 klubbar.
Varje klubb har sin egen styrelse.
 
Utav alla oss är det alltid någon som varje dag jobbar i något projekt. Och när en pandemi slår till eller en naturkatastrof så finns Rotary med på något sätt. Med läkare eller förnödenheter. Eller som medmänniska. Att Rotary bidragit med 650 miljoner dollar i kampen att utrota polion kommer inte så ofta fram i medierna trots att vi varit med och initierat. Utrotningen av polio är en av de världsomfattande projekten vi långsiktigt arbetar med tillsammans med ett antal globala aktörer i End Polio Now. För att utrota denna dödliga sjukdom krävs omfattande ekonomiska bidrag för att bland annat kunna utföra de livsviktiga vaccinationerna. Tack vare stiftelsen Rotary Foundation som lever sida vid sida med Rotary möjliggörs detta. 
Läs mer om Rotary Foundation här

 
En parallell utmaning vi också står inför är att utrota analfabetismen. Rotary är efter FN och Röda Korset världens tredje största bidragsgivare inom humanitärt arbete.
 
 
Rotary växlar upp och lägger till ett sjunde fokusområde: MILJÖ 
Våra fokusområden:
  • Främja fred
  • Bekämpa sjukdomar
  • Rent vatten, sanitet och hygien
  • Rädda mödrar och barn
  • Stöd till utbildning
  • Bidra till att lokala ekonomier kan växa
  • Miljö och hållbarhet
Världspresidenten som väljs varje år heter Holger Knaack och kommer från Tyskland. 
Rotarys motto sedan starten 1905 Service above self känns mer aktuellt än någonsin. 
 
Nyfiken och vill veta mer? Läs mer här på rotary.org (eng)