Världspresidenten 2023-2024
Gordon R. Mclnally
Årstemat: Skapa hopp i världen

Läs mer här! Extern länk rotary.org
 
 
Utvecklas med oss!
Alla yrkeskategorier i en enda organisation.
Välkommen till världens största yrkesnätverk med humanitär inriktning!
 
Rotary är ett globalt och humanitärt yrkesnätverk som förenar människor från alla kontinenter och kulturer. Vår vision är att bidra till en värld där människor agerar tillsammans för att skapa en varaktig förändring, globalt, här hemma och i oss själva.
 
Som medlem är du med i en världsomfattande organisation som är oberoende av nationalitet, kön, politisk eller religiös uppfattning. Rotarys övergripande syfte och målsättning är att uppnå världsförståelse och fred.

I Rotary möts människor som brinner för att förbättra våra samhällen och göra livet bättre för människor runt om i världen. Genom att vara medlem i Rotary får du tillgång till den stora rotaryfamiljen världen över. Tillsammans bidrar vi och kan aktivt göra skillnad mot orättvisor och påverka samhällsutvecklingen. På det personliga planet utvecklas du och knyter livslånga vänskapsband. Etiken är något vi värnar om och har gjort i över 100 år. 
Du träffar regelbundet engagerade personer med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. 
Gemensamt är att vi har en passion för humanitära utvecklingsprojekt som bidrar till en positiv samhällsutveckling lokalt likväl som globalt.
 
 
«Vad Rotary än betyder för oss, så kommer organisationen att bli känd i världen för de resultat den åstadkommer.»
Paul Harris, Rotarys grundare
 

Inspirerande föredrag varje vecka på klubbmötena
Rotary är ett fantastisk nätverk och du håller dig ajour inom i stort sett alla områden. Alltid aktuella ämnen och föredragshållare - varje vecka vid våra klubbmöten.
 
Möten på mer än ett sätt
Vi träffas både fysiskt och digitalt så att så många som möjligt kan vara med under klubbmötet.
 
Hur blir jag medlem?
Du föreslås oftast av en klubbmedlem och väljs därefter in i klubben.  
Innan du väljs in har du som regel varit gäst vid några klubbmöten och bekantat dig med Rotary. Här kan du läsa mer om medlemskap
 
Bygg ut ditt kontaktnät!
Rotary har klubbar över hela världen och det är bara att ta kontakt med någon av dem om du är på resande fot. Du behöver inte vara medlem för att gästa en klubb. 
Du är alltid lika välkommen och uppskattad vart du än kommer. 

I Sverige finns runt 500 klubbar som fördelas i tio distrikt. I vårt distrikt 2400 som omfattar Småland, Blekinge, Halland och norra Skåne är vi drygt 2000 rotarianer fördelade på 53 klubbar. I världen 1,2 miljoner i 30 000 klubbar. Varje klubb har sin egen styrelse och är autonom. 
 
Varje dag är vi engagerade i något serviceprojekt någonstans i världen
Om en pandemi slår till eller en naturkatastrof finns Rotary med på något sätt. Vi har nära samarbete med flera globala organisationer. En är till exempel Shelter Box. Läs mer här
Men det vanligaste är att klubbarna driver serviceprojekt lokalt, regionalt eller globalt. Att Rotary också bidragit med 650 miljoner dollar i kampen att utrota polion kommer inte så ofta fram i medierna trots att vi varit med och initierat. Utrotningen av polio är ett av de världsprojekt vi långsiktigt arbetar med tillsammans med ett antal globala aktörer i End Polio Now. För att utrota denna dödliga sjukdom krävs omfattande ekonomiska bidrag för att kunna utföra de livsviktiga vaccinationerna. Tack vare stiftelsen Rotary Foundation som lever sida vid sida med Rotary möjliggörs detta. 
Läs mer om Rotary Foundation här

 
En parallell utmaning vi också står inför är att utrota analfabetismen. Rotary är efter FN och Röda Korset världens tredje största bidragsgivare inom humanitärt arbete.
 
 
Rotarys sju fokusområden
  • Främja fred
  • Bekämpa sjukdomar
  • Rent vatten, sanitet och hygien
  • Rädda mödrar och barn
  • Stöd till utbildning
  • Bidra till att lokala ekonomier kan växa
  • Miljö och hållbarhet


Rotarys motto sedan starten 1905 Service above self känns mer aktuellt än någonsin. 
 
Nyfiken och vill veta mer? Läs mer här på rotary.org (eng)