Världspresidenten 2021-2022 Shekhar Mehta
 
 
Du länkas till Rotary.org (extern sida)
 
Utvecklas med oss!
Alla yrkeskategorier i en enda organisation.
Välkommen till världens största yrkesnätverk med humanitär inriktning!
 
Rotary är ett globalt och humanitärt yrkesnätverk som förenar människor från alla kontinenter och kulturer.
Som medlem är du med i en världsomfattande organisation som är oberoende av nationalitet, kön, politisk eller religiös uppfattning. Rotarys övergripande syfte och målsättning är att uppnå världsförståelse och fred.

I Rotary möts människor som brinner för att förbättra våra samhällen och göra livet bättre för människor runt om i världen. Genom att vara medlem i Rotary har du verkligen chansen att aktivt göra skillnad, samtidigt som du får personlig tillfredsställelse och livslånga vänskapsband på köpet.
Du träffar regelbundet engagerade personer med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. 
Gemensamt är att vi har en passion för humanitära utvecklingsprojekt som bidrar till en positiv samhällsutveckling lokalt likväl som globalt.
 
 
«Vad Rotary än betyder för oss, så kommer organisationen att bli känd i världen för de resultat den åstadkommer.»
Paul Harris, Rotarys grundare
 

Inspirerande föredrag varje vecka på klubbmötena
Rotary är ett fantastisk nätverk och du håller dig ajour inom i stort sett alla områden. Alltid aktuella ämnen och föredragshållare - varje vecka! 
 
Möten på mer än ett sätt.
Klubbarna har olika tider när man träffas. Men oftast är det frukost-, lunch- eller kvällsmöten. Men det viktiga är inte hur man träffas utan att man träffas och vill göra positiv skillnad. Klubbmöten är ett utmärk tillfälle att nätverka med företrädare från näringsliv och det offentliga – ett yrkesnätverkande som blivit världens största. Många klubbar genomför också så kallade hybridmöten (fysiska och digitala). Nu kommer också särskilda e-klubbar som baseras på digitala klubbmöten.
 
Hur blir jag medlem?
Du föreslås oftast av en klubbmedlem och väljs därefter in enligt Rotarys traditioner.  
Innan du väljs in har du som regel också varit gäst vid några klubbmöten och bekantat dig med Rotary.
 
Bygg ut ditt kontaktnät!
Rotary har klubbar över hela världen och det är bara att ta kontakt med någon av dem om du är på resande fot. Du behöver inte vara medlem för att gästa en klubb. 
Du är alltid lika välkommen och uppskattad vart du än kommer. 

I Sverige finns runt 500 klubbar som fördelas i tio distrikt. I vårt distrikt 2400 som omfattar Småland, Blekinge, Halland och norra Skåne är vi 2300 rotarianer fördelade på 55 klubbar. I världen 1,2 miljoner rotarianer i 30 000 klubbar. Varje klubb har sin egen styrelse och är autonom. 
 
Varje dag är vi engagerade i något serviceprojekt någonstans i världen
Om en pandemi slår till eller en naturkatastrof finns Rotary med på något sätt. Vi har nära samarbete med flera globala organisationer. Men det vanligaste är att klubbarna driver serviceprojekt lokalt, regionalt eller globalt. Att Rotary också bidragit med 650 miljoner dollar i kampen att utrota polion kommer inte så ofta fram i medierna trots att vi varit med och initierat. Utrotningen av polio är en av de världsomfattande projekten vi långsiktigt arbetar med tillsammans med ett antal globala aktörer i End Polio Now. För att utrota denna dödliga sjukdom krävs omfattande ekonomiska bidrag för att bland annat kunna utföra de livsviktiga vaccinationerna. Tack vare stiftelsen Rotary Foundation som lever sida vid sida med Rotary möjliggörs detta. 
Läs mer om Rotary Foundation här

 
En parallell utmaning vi också står inför är att utrota analfabetismen. Rotary är efter FN och Röda Korset världens tredje största bidragsgivare inom humanitärt arbete.
 
 
Rotary växlar upp och lägger till ett sjunde fokusområde: MILJÖ 
Våra fokusområden:
  • Främja fred
  • Bekämpa sjukdomar
  • Rent vatten, sanitet och hygien
  • Rädda mödrar och barn
  • Stöd till utbildning
  • Bidra till att lokala ekonomier kan växa
  • Miljö och hållbarhet

Rotarys motto sedan starten 1905 Service above self känns mer aktuellt än någonsin. 
 
Nyfiken och vill veta mer? Läs mer här på rotary.org (eng)