Fredagsklubben vid sjön
"Personlig utveckling"
"Globalt humanitärt yrkesnätverk"
 
Rotary är en världsomspännande organisation med ett lika världsomspännande yrkesnätverk och det är klubbarna som är Rotarys pulsåder.
 
Växjö Rotaryklubb blev den första klubben att bildas i Växjö 1938. Klubben fick också betydelse när intresset växte och fler klubbar startade. Nu är vi totalt fyra och i kommunen fem tillsammans med Lammhult. Vi, 350 medlemmar, från näringsliv till offentliga organisationer driver tillsammans projekt som bidrar till goodwill och världsförståelse här hemma eller någonstans i världen. Vårt största och mest långsiktiga är att utrota polion. 
Växjö Rotaryklubb är den, till antalet medlemmar, största klubben i vårt distrikt. 
 
Men det som gör Rotary unikt är alla människorna som regelbundet träffas och som engagerar sig i olika serviceprojekt.
Vårt gemensamma stora mål är att utrota polion. För att finansiera inköp av vaccin med mera arrangerar vi bland annat konserter varje år. Vi bidrar också till att fler länder i utsatta områden kan få tillgång till rent vatten, bättre sanitet, ökad läs- och skrivkunnighet med mera. Vi är också engagerade i det globala miljöarbetet.
 
Mentorskap och samarbeten
Växjö Rotaryklubb är en aktiv klubb och bland våra medlemmar finns många som vill vara mentorer till dagens unga. Bland annat genom det samarbete vi har med UF, Ung Företagsamhet. Ledarskapet är något som också genomsyrar Rotary världen över. 
 
Låt dig inspireras i goda vänners lag!

Välkommen till fredagsklubben!
Ta gärna kontakt - klicka här!