Klubbmöten tisdagar 11:45-13:00 på PM Bar. Gästa oss!
Personlig utveckling i ett 
globalt humanitärt yrkesnätverk!
 
Rotary är en världsomspännande organisation med ett lika världsomspännande yrkesnätverk och det är klubbarna som är Rotarys pulsåder.
 
Växjö Rotaryklubb blev den första klubben att bildas i Växjö 1938. Klubben fick också betydelse när intresset växte och fler klubbar startade. I Växjö finns fyra klubbar. Tillsammans och inom varje klubb engagerar vi oss i projekt som bidrar till goodwill och världsförståelse här hemma eller någonstans i världen. 
 
Vårt gemensamma stora mål har under många år varit att utrota polion. För att finansiera inköp av vaccin med mera arrangerar vi bland annat konserter varje år. Genom våra frivilliga insatser bidrar vi också till att människor i fattigare länder kan få tillgång till rent vatten, bättre sanitet, ökad läs- och skrivkunnighet med mera. Vi är också engagerade i det globala miljöarbetet.
 
Mentorskap och samarbeten
Växjö Rotaryklubbs medlemmar fungerar också som mentorer där vi delar vår erfarenhet. Ett exempel är med unga kommande ledare genom UF, Ung Företagsamhet. Ledarskapet är något som också genomsyrar Rotary världen över. 

Välkommen! Vi har klubbmöten tisdagar kl 11:45-13:00 på PM Tak. Här kan du se vad som är på gång!