Klubbmöten fredagar på World Trade Center. Gästa oss gärna!
Personlig utveckling i ett globalt yrkesnätverk med humanitär inriktning
 
Rotary är en världsomspännande organisation med ett lika världsomspännande yrkesnätverk.
 
Växjö Rotaryklubb blev den första klubben att bildas i Växjö 1938. Klubben fick också betydelse när intresset växte och fler klubbar startade. I Växjö finns fyra klubbar. Tillsammans och inom varje klubb engagerar vi oss i projekt som bidrar till goodwill och världsförståelse här hemma eller någonstans i världen. 
 
Vårt stora globala mål som vi delar med andra klubbar i Växjö och världen är att utrota polion. För att finansiera inköp av vaccin med mera arrangerar vi bland annat konserter varje år. Med våra ideella insatser bidrar vi även till att människor i fattigare länder kan få tillgång till rent vatten, bättre sanitet, ökad läs- och skrivkunnighet med mera, genom de projekt vi gör. Vi är också engagerade i det globala freds- och miljöarbetet. Ingen utmaning känns för stor för oss!
 
Rotary satsar på ungdomar och kommande ledare, genom sitt ledarskapsprogram Rotary Youth Leadership Awards, våra populära ledarskapsprogram för dig som kommer att bli nästa generations ledare. För att delta ska man vara mellan 18 och 30 år. Känner du någon? Nominera en kandidat och ta kontakt med oss för mer information. 
Studerar du på gymnasiet och vill testa äventyret utomlands? Då kan våra ungdomsutbyten för studier vara något. Läs mer här. https://www.rotarystudent.se/ (extern länk)

Välkommen! Våra klubbmöten är på fredagar kl 12:00-13:15 på World Trade Center i Växjö. Här kan du se vad som är på gång!