Hur kan vi kronobergare komma i kontakt med internationella studenter vid Linnéuniversitetet? Dagens föredragshållare Elias Ahlström från nätverket Family Friends har uppdraget att knyta kontakter och vänskapsband mellan oss kronobergare och internationella studenter. Han kommer i sällskap av Amandine Millet från Alsace i Frankrike. Varmt välkommen! 12:00-13:15 på World Trade Center. Ta gärna med dig en kollega eller gäst.