Rent vatten är inte alla förunnat i världen. Vi i Sverige och särskilt Växjö har blivit bortskämda med att vi har ett gott vatten att hämta direkt ur kranen. Att just vatten är något som förenar oss i Rotary märks inte minst genom alla de insatser som vi gör genom samarbete med andra klubbar i närregionen eller på andra kontinenter. Vatten är ett av Rotarys viktiga fokusområden.
 
Nu får Rotary också en central plats i Växjös nya kommun och stationshus genom den dryckesfontän som Växjös fyra klubbar har skänkt som en gåva, då vi vill manifestera vattnets betydelse för hälsa, hygien, miljö och liv. Vatten är världens viktigaste livsmedel.
 
 
Skissbild