Peter Wickström från Alvesta RK är dagens föredragshållare och ger oss inspiration och information om ett intressant utbildningsprojekt för föräldralösa barn i Tanzania. 
Vi ser också med glädje fram emot att välja in Sofie Villman i klubben. Välkommen till klubblunchen 26 april och ta gärna med gäster. HÄR ANMÄLER DU DIG!