Anmälan online
  • Anmälan till detta evenemang är stängd.
24
maj
2024
Växjö
World Trade Center

Sweden

Kronobergsboken 2023-2024 ges ut av Kronobergs läns Hembydsförbund. I år har uppdraget att skriva boken gått till Kulturarpaken Smålands 1:3 byggnadsantikvarie, Samuel Palmblad. Årets titel är "Mobilisering för mottagande". Koncentrations- och arbetslägerfångar vårdade i Kronobergs län 1945.