05
feb
2021
Växjö
Webbmöte

Sweden

Professor Dr. Basim Al-Najjar från LNU kommer att berättar om hur han framgångsrikt utvecklat metoder för att minska förluster i produktivitet och i stället omvandla dem till en vinst.

Att omvandla risken för haverier till säkrare drift samt vända onödiga kostnader till besparingar genom att minska onödiga stopp och haverier är viktig för att tillfredsställa kunder och uppnå en hållbarutveckling. Med hjälp av  lösningar som är baserad på digitalisering , IoT, automatisering och maskinlärning kan man spara kostnader på underhållsarbete, inköp av nya utrustningar/maskiner, produktionsstopp och personal kostnader mm.