22
jan
2021
Växjö
Webbmöte

Sweden

Martin Backman, vd för Foxway AB, berättar om sitt företag. Ett för allmänheten relativt okänt IT-företag med kontor i 5 länder, med 250 anställda i Sverige och huvudkontor i Växjö. Vi får bland annat höra hur bolaget möter de ökade kraven kring hållbarhet inom IT i förhållande till den slit och släng-kultur som har utvecklats senaste åren.