29
jan
2021
Växjö
Webbmöte

Sweden

Klarar vi elförsörjningen utan kärnkraft - Kan Kronobergs län bli ett plusenergilän?

Frågan om hur vi ska ställa om till ett mer hållbart sammhälle utan fosill energiproduktion och samtidigt stänga ner kärnkraften är en utmaning för vårt elsystem. I Kronobergs län finns det ambitioner på att vi ska vara ett plussenergilän 2050.

Pierre Ståhl arbetar på Energikontor Sydost AB med projekt som syftar till att öka kunskapen om förnybar energi och dess tillämpning, främst med fokus på vindkraft och solenergi.