Anmälan online
  • Anmälan till detta evenemang är stängd.
26
apr.
2024
Växjö
World Trade Center
Södra Järnvägsgatan 4B
Växjö,  35234
Sweden
Vi har den här fredagen glädjen att officiellt välja in Sofie Villman i klubben! 
Dagens föredragshållare är Peter Wickström från Alvesta RK. Han kommer att berätta om ett nytt  utbildningsprojekt i Tanzania som klubben har med den volontärdrivna organisationen Tanzania Dreams Organization. Det handlar om en kostnadsfri utbildning av hög kvalitet för föräldralösa och utsatta barn. 
Alvestaklubben har en stor erfarenhet att bedriva globala projekt.  
 
Många barn kommer från byar långt ute på landet som annars inte skulle få tillgång till skolgång. Skolmyndigheten klarar inte av, varken ekonomiskt eller personalmässigt att tillhandahålla utbildning till alla barn. 
Ju fler som engagerar sig desto större avtryck kan vi göra, för att göra gott i världen.