Veckobrev 2 oktober | 2020

Hej, här kommer veckobrevet från klubbmötet den 2 oktober.

Trevlig läsning!

 

Veckobrev V40

Klubbmöte i Växjö Rotaryklubb    Datum: 2020-10-02  

Närvarande

Totalt antal närvarande: 24 varav 7 via Gotomeeting
Antal egna medlemmar: 23 
Antal från andra Rotaryklubbar: 1
Övriga gäster:-

Rotaryärenden:

 • Dagens President, Ingvar Gustavsson hälsade välkommen till vår klubbs sjunde lunchmöte rotaryåret 2020/21. Mötet genomfördes som fysiskt möte och webbmöte.
   
 • Presidenten påminde om Distriktskonferensen den 23-25 oktober i Växjö. Sista anmälningsdag är den 2 oktober.
   
 • Nästkommande program.
        Den 9/10 Thorén Business School och Ung Företagsamhet. 
        Den 16/10 Utvecklingen av fastighetsmarknaden i Växjö. 
        Två mycket intressanta program som du inte bör missa.
 
 • Presidenten uppmanade alla medlemmar att fundera över om man har förslag på någon person, som skulle kunna var en presumtiv medlem i vår klubb och i så fall bjuda med vederbörande som gäst till något av våra lunchmöten.
   
 • Presidenten rapporterade från överläggningarna, som delar av klubbens styrelse haft med distriktsguvernören, Agneta Råberg omedelbart innan dagens lunchmöte. 
        Vår klubb har liksom de flesta klubbar i Europa och                        Nordamerika problem med vikande medlemsantal och                    närvaro. Åtgärder för att bryta denna utveckling                            diskuterades, bl.a. att bjuda in fler gäster och en ny form av          medlemskap - företagsmedlem. Vi kom också fram till att vi          måste ta hand om nya medlemmar på ett bättre sätt. 
 
        Berit Haggren frågade Agneta om inte Rotary centralt                    marknadsför Rotary på sociala medier. Så är dock inte fallet          utan det är upp till varje lokal klubb att svara för detta.
 
        Vi gick igenom klubbens aktuella projekt och Agneta                      informerade om att många klubbar delar ut stipendier till              elever i avgångsklasserna på högstadiet och                                  gymnasieskolan. Styrelsen kommer att ta upp detta på                  nästa möte. 
 
        Agneta rekommenderade också klubben att göra en s.k.                "Hälsokontroll" och att ha ett strategimöte, vilket är en av              världspresidentens "käpphästar".
        Dessa frågor kommer att tas upp i styrelsen på kommande            möten.                 
 • I samband med samtalen med guvernören väcktes frågan om parkeringsplatsen för dem, som har rörelsehinder. Jag kan därför informera om att det nästan alltid finns lediga platser inne på gården bakom gamla elverksfastigheten.

I övrigt fanns inga Rotaryärenden att rapportera.

Dagens dikt: Christina Hamilton framförde en dikt av Edith Södergran på ett som vanligt charmant sätt. Dikten var särskilt vald med guvernören i åtanke. Christina belönades med en varm applåd.

Vinlotteriet: På grund av coronarestriktionerna har vi t.v. ställt in vinlotteriet.

Föredrag: Distriktsguvernören, tillika vår medlem, Agneta Råberg intog scenen och informerade om vad som är på gång inom Rotary innevarande år. 

Agneta hoppades att medlemmarna i distriktet vill delta i ett månadssparande till förmån för End Polio Now, som samtidigt är upplagt som en tävling mellan distriktets klubbar.

Vidare redogjorde hon för Rotarys övriga välgörenhetsprojekt, U-fonden, Rotary Doctors, Shelterbox och Rotary Hjälper. 

RI har också dragit igång ett nytt fokusområde - Miljö, men redan sedan tidigare har c:a 18 miljoner USD de senast fem åren satsats inom detta område.

Agneta informerade också om att till dags dato har 47 klubbar i distriktet anslutit sig till Club Runner och att trenden är liknande i övriga svenska distrikt. Hon bedömde därför att SRS och Club Admin kommer att avvecklas. 

Slutligen gick Agneta igenom programmet för distriktskonferensen.

 

Nästa möte: Den 9 oktober kl 12.00 på 4Krogar. Föranmäla till klubbmästaren, Berit Haggren  via länk till Microsoft forms. Mötet kommer också att sändas via Gotomeeting. Inloggningskod kommer i inbjudan nästa vecka..

 

Med vänlig hälsning

Ingvar

Tel 070-628 40 65 mail boinguem@yahoo.se

ClubRunner Mobile