Veckobrev 18 september | 2020

Hej, här kommer veckobrevet från klubbmötet den 18 september.

Trevlig läsning!

 

Veckobrev V38

Klubbmöte i Växjö Rotaryklubb    Datum: 2020-09-18  

Närvarande

Totalt antal närvarande: 30 varav 16 via Gotomeeting
Antal egna medlemmar: 29 
Antal från andra Rotaryklubbar: -
Övriga gäster:1

Rotaryärenden:

  • Dagens President, Ingvar Gustavsson hälsade välkommen till vår klubbs fjärde lunchmöte rotaryåret 2020/21. Mötet genomfördes som fysiskt möte och webbmöte.
     
  • Presidenten inledde med en rättelse från förra veckobrevet. Det ar Växjö S:t Sigfrid RK som förskotterat betalningen för dricksvattenfontänen i nya kommunhuset, inte Växjö Tegnér RK.
  •  
  • Presidenten påminde om anmälan till distriktskonferensen den 23-25 oktober. Klubben har redan i distriktsavgiften betalt för två deltagare. Anmälan görs på nätet via hemsidan.
     
  • Presidenten rapporterade från presidentsamrådet den 14 september.
Projektet med dricksvattenfontänen i nya kommunhuset har kommit så långt att betalningen av själva installationen  är gjord via förskott på 60.000 kronor från S:t Sigfridklubben och gåvobrev till kommunen är överlämnat. Återstår utformning av Rotaryskylt och informationsmaterial, vilket  beräknas kosta ytterligare upp till 20.000 kronor. Det beslutades också att planerna på en gemensam internauktion för att finansiera projektet skrinläggs och att det är upp till varje enskild klubb att finansiera sin del av kostnaden. Vi får återkomma till detta.
 
Avtalet för konserten med Ola Salo och Musica Vitae, som är inplanerad i början av april 2021 är fortfarande inte påskrivet.
Detta beror på att S:t Sigfridklubben, som vid konsertarrangemangen tecknar TRF-kommittén, velat ändra i avtalet med anledning av coronaproblematiken, vilket Ola Salos agent inte godtagit. Beslutades på förslag av, Bo Frank, ny president i S:t Sigfridklubben att alla fem klubbarna ska skriva på avtalet.
Beslutades att TRF-kommitténs ledamöter ska rapportera till respektive klubbs styrelse.
 
Nästa presidentsamråd blir den 16 november med Tégner RK som värd.
 

I övrigt fanns inga Rotaryärenden att rapportera.

 

Dagens dikt: Sara Norrby Wallin framförde veckans dikt, Social Förmåga av Fredrik Bergman och erhöll en varm applåd som tack.

Vinlotteriet: På grund av coronarestriktionerna har vi t.v. ställt in vinlotteriet.

Föredrag: Region Kronobergs smittskyddsläkare, Christian Blomqvist, höll ett mycket intressant föredrag om Coronaviruset och Covid-19. Coronaviruset är ett s.k. skalvirus, som omger sig med ett skyddande skal. Detta går dock att tvätta bort med tvål och vatten, sprit eller desinfektionsmedel, varvid viruset dör. coronaviruset är också att förhållandevis tungt virus, som inte kan transporteras mer än c:a en meter i luften. Dessa faktum gör att vi bäst bekämpa viruset genom att tvätta eller sprita händerna noga och ofta, hålla avstånd och hålla oss hemma vid minsta  sjukdomssymptom. Smittspridningen har gått ned snabbare än förväntat under sommaren och början av hösten, men hur den kommer att utvecklas när det blir kallare senare i höst är mycket osäkert. Sjukvården bedömer dock att  det kommer att röra sig om små lokala utbrott. Vaccin mot Coronaviruset bedöms finnas tillgängliga i januari 2021.

Christian avtackade för sitt mycket intressanta och informativa föredrag med en varm applåd och den obligatoriska soppkokboken

Nästa möte: Den 25september kl 12.00 på 4Krogar. Föranmälan genom sms till klubbmästaren, Berit Haggren  073-046 97 99. Mötet kommer också att sändas via Gotomeeting. Inloggningskod kommer i inbjudan nästa vecka..

 

Med vänlig hälsning

Ingvar

Tel 070-628 40 65 mail boinguem@yahoo.se

ClubRunner Mobile