Publicerad den 04 Feb 2024
Välkommen till klubbmötet på fredag 9 februari då vi också välkomnar Svenskt Näringslivs regionchef Ulrica Bennesved, som föredragshållare.
Här kan du anmäla dig och dina gäster TILL ANMÄLAN 
Platsen är World Trade Center 11:45-13:00
Foto: Svenskt Näringsliv