Publicerad den 28 Jan 2024
På fredag den 2 februari kan vi se fram emot ännu ett högaktuellt ämne och föredrag. Vi välkomnar överstelöjtnant Bengt-Göran Svensson som kommer att prata om "Militär-civil samverkan i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge".
Ta gärna med dig gäster och välkommen med din anmälan till lunchen HÄR