Vår lokala TRF-kommitté
Ordförande: Anna Hultstein, Lammhults RK
epost:
 
 
 
Sök District Grants eller Global Grants
 
Som klubb kan du söka District Grants, som delas ut av respektive distrikt, och Global Grants,
som delas ut av Rotary Foundation centralt, för att få medel för att genomföra sina projekt.

Kontakta distriktets TRF-kommitté för mer information.
 
 
The Rotary Foundation gör skillnad
 
Sedan stiftelsen grundades för mer än 100 år sedan har klubbmedlemmarna i världen tillsammans bidragit med mer än
4 miljarder dollar på livsförändrande och hållbara projekt. Rotary Foundations uppgift är att genom lokala och internationella samt humanitära och kulturella program stödja Rotarys verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning — världsförståelse och fred. 

Dessa viktiga bidrag ger stöd till projekt som möjliggör rent vatten, sjukvård, läs- och skrivträning, lindring av fattigdom samt andra angelägenheter för behövande människor i hela världen. 
 
Våra fem Växjöklubbar har sedan många är en lokal kommitté som driver en rad olika projekt, från Läxhjälp till att utrota polion från världskartan. 
Vår årliga konsert i samarbete med Musik i Syd är ett exempel där allt överskott oavkortat går till End Polio Now och till att köpa in vaccin.
 
 
Delar ut fredsstipendier varje år

Rotary Foundation delar också varje år ut Rotarys fredsstipendier för studier inom ett Masters Program vid Rotarys fredscenter som finns vid sex universitet i världen. Uppsala universitet är ett av dessa.
Distrikten i Rotary kan föreslå fredsstipendiater. Till Peace Centers Facebooksida