Publicerad den 08 Feb 2023
Tandvård är inte givet alla barn i världen. För många barn i Nepal skulle glädjen över att få en egen tandborste vara total. Att gå till tandläkare är dyrt och de finns nästan bara i städerna. Om inte föräldrarna borstar tänderna så gör inte barnen det heller för att man inte har råd, helt enkelt. Nu har läget blivit akut.
Växjö Rotaryklubb har därför beslutat att skänka 15 000 kronor som ger ett tiotal barn, med mycket allvarliga tandskador, möjligheten att få komma till en tandläkare. Det är genom den ideella organisationen Tuki Nepal Society Sweden, som sedan 2014 sponsrat tandläkarvård för två skolor ute på landsbygden i Nepal. Vi kommer att få rapporter från Nepal och följa hur vår insats kommit till nytta.